BIURO PRASOWE

mPay, 02.04.2024

mPay wychodzi poza granice Polski. Z usług aplikacji skorzysta blisko milion obywateli Ukrainy


Czołowa polska aplikacja fintechowa mPay i ukraiński licencjonowany MTB Bank podpisały list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay S.A. oraz współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, umożliwiającego dokonywanie transakcji międzynarodowych. Na jej mocy, po przeprowadzeniu negocjacji końcowych MTB Bank otrzyma udział na poziomie 9,99% w kapitale spółki, zaś mPay dodatkowy kapitał na rozwój usług FinTech i znaczące wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej. Większe zaangażowanie banku w akcje spółki jest uzależnione od zgód Narodowego Banku Ukrainy. mPay podkreśla, że jest Krajową Instytucją Płatniczą i objęcie ponad 20% w kapitale wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Współpraca ma strategiczne znaczenie w kontekście tworzenia nowych transgranicznych produktów i usług finansowych między Polską a Ukrainą, a następnie między innymi krajami europejskimi. Inwestycja będzie więc również istotnym krokiem w kierunku głębszej integracji gospodarczej między Ukrainą a Unią Europejską.

mPay oraz MTB Bank zadeklarowały, że po zakończeniu negocjacji umowa objęcia akcji nowej emisji zostanie podpisana do 30 czerwca 2024 roku. Strony przystępują do ustalenia zasad współpracy i dołączenia mPay do nowoczesnego międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money. Dzięki nawiązanej współpracy mPay zostanie również wpisany do rejestru Narodowego Banku Ukrainy.

Dzięki potencjalnej inwestycji MTB w mPay, obywatele Ukrainy mieszkający lub pracujący w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej, zyskają wygodny oraz bezpieczny dostęp do usług finansowych, w tym m.in. do transferu środków na indywidualne konto bankowe oraz możliwość wykonywania przelewów na Ukrainę.

- Kluczowy jest fakt, że posiadamy odpowiednie licencje i technologie, które są bardzo pożądane przez podmioty spoza Polski i UE. Nasza współpraca jeśli negocjacje końcowe zakończą się pozytywnie znacznie powiększy liczbę użytkowników mPay o obywateli Ukrainy i innych krajów europejskich, będąc jednocześnie odpowiedzią na ich cyfrowe potrzeby w codziennym życiu. Oprócz tego usprawni transakcje transgraniczne poprzez zmniejszenie kosztów dla firm i osób fizycznych. Przyniesie też korzyści obu gospodarkom, niwelując bariery między Ukrainą i UE. To krok naprzód w międzynarodowym rozwoju naszej spółki – mówi Andrzej Basiak, CEO mPay S.A.

MTB Bank z siedzibą w Odessie, to komercyjny bank licencjonowany i nadzorowany przez Narodowy Bank Ukrainy. Jest członkiem międzynarodowych organizacji Płatniczych Visa, Mastercard, UnionPay oraz rozwija nowatorski Międzynarodowy System Płatniczy MTB Money w celu poszerzania usług przekazów pieniężnych w Europie.

mPay realizuje strategię rozwoju super fintechu dwutorowo. W pierwszej kolejności w oparciu o model biznesowy związany z usługami typu B2C, czyli aplikację finansową, z której korzysta już ponad 1,5 mln użytkowników. Od zeszłego roku spółka jest aktywna także w segmencie B2B, podpisując umowy z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Fintech wytworzył i wdrożył pierwsze rozwiązania płatnicze dla segmentu B2B oparte o interfejsy API, w tym m.in. API umożliwiające tworzenie własnych ekosystemów płatniczych, czy walletów w zewnętrznych aplikacjach.

mPay współpracuje m.in. z podmiotami technologicznymi oferującymi usługi do obsługi księgowej szkół, przedszkoli i żłobków, jak również innymi regulowanymi podmiotami z innych krajów, w tym m.in. amerykańską spółką US Money Express zajmującą się szybkimi przekazami środków pieniężnych z USA do Polski, czy brytyjskim Easysend - pod kątem szybkich przekazów z Wielkiej Brytanii do naszego kraju. Tego typu współpraca jest możliwa dzięki innowacyjnym technologiom płatniczym rozwijanym w mPay przez ostatnie miesiące, jak również dzięki posiadanym licencjom, w tym przede wszystkim statusowi Krajowej Instytucji Płatniczej, który uprawnienia do prowadzenia rachunków płatniczych dla klientów, dokonywania transakcji, przekazów pieniężnych, czy oferowania kart płatniczych, w tym kart debetowych.

***

O mPay:
mPay to jedna z najpopularniejszych polskich aplikacji wspierających nowoczesny styl życia. Aplikacja umożliwia między innymi cyfrowe płatności w niemal każdej sytuacji, z której korzysta już 1.5 mln użytkowników. Ambasadorem marki mPay jest Jakub Błaszczykowski legenda piłki nożnej, a także biznesmen i inwestor. mPay to także wiodący polski fintech, dostawca rozwiązań i usług z obszaru mobilnych transakcji finansowych, od 2011 r. notowany na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka aktywnie poszerza portfolio usług z zakresu fintech obecnie występując m.in. jako koncesjonowany agent rozliczeniowy z licencją NBP na własny Schemat Płatniczy oraz firma posiadająca status Krajowej Instytucji Płatniczej nadzorowanej przez KNF. Oznacza to, że posiada uprawnienia do prowadzenia rachunków rozliczeniowych dla klientów i wydawania instrumentów płatniczych, w tym kart debetowych.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion
Rafał Roguski, Senior Account Executive
22 858 74 58 wew. 73

mPay
Andrzej Starosta
Marketing & PR Manager
+48 606 876 038