Siedziba w Warszawie
ul. Belgradzka 8/01, 02-793 Warszawa
Tel./fax: (+48) 22 858 74 58

Biuro w Pekinie
Pokój 1201, InterChina Commercial Building ul. 33 Deng Shi Kou, Dong Cheng, 100006 PRC Pekin, Chiny,
Tel.: (86) 10 6525 8152, (86) 10 6525 8153,

Biuro w Szanghaju
Pokój 503, Blok A, GreenLand Center, ul. 596 Middle Longhua Road, Xuhui, 200032 PRC Szanghaj, Chiny,
Tel.: (86) 21 6441 6701, (86) 21 6441 6702,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000194043, NIP: 951-00-43-622
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

 

Napisz do nas

Adres e-mail biura:

Prosimy, aby wszystkie oferty pracy były przesyłane na adres: ,
a zgłoszenia na staż i praktyki na adres:

Dziękujemy.