• KOWR

  Event Marketing

  Social Campaign

  więcej

 • Institute of Food and Nutrition

  Event Marketing
  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • Volkswagen

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • Braun

  Product PR
  Event Marketing

  więcej

 • Pantene

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • OKI

  Corporate PR
  Product PR
  Event Marketing
  PR Crisis

  więcej

 • Head & Shoulders

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • PARP

  Corporate PR
  Event Marketing
  PR Crisis
  Media Relations
  E-PR

  więcej

 • Pampers

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations

  Social Media

  więcej

 • PolskiBus.com

  Corporate PR
  Product PR
  Event Marketing

  więcej

 • Volvo

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • UPEMI

  Event Marketing
  Brand PR
  E-PR

  Campaign "Gwarancja jakości QAFP"

  więcej