BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 05.07.2021

Obsługę PR Portu Czystej Energii poprowadzi Partner of Promotion


Partner of Promotion wygrała przetarg na obsługę działań informacyjno-promocyjnych budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku. Umowę ze spółką Port Czystej Energii zawarto do końca 2023 roku. Umowa na obsługę projektu ma formułę umowy ramowej, w rozbiciu na obsługę stałą i usługi zlecane dodatkowo, wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wartość podpisanego w czerwcu kontraktu na obsługę stałą to kwota 892 800 zł netto. Maksymalna wartość usług dodatkowych, możliwych do realizacji w ramach umowy, to dodatkowa kwota 1 149 000 zł netto.


W ramach obsługi stałej Partner of Promotion odpowiadać będzie m.in. za opracowanie i wdrożenie nowej strategii komunikacji zewnętrznej, księgi komunikacji kryzysowej, planów komunikacji, a także prowadzenie biura prasowego i mediów społecznościowych projektu. W ramach usług zlecanych wg zapotrzebowania Zamawiającego, mogą być działania dotyczące m.in. organizacji wydarzeń, przeprowadzenia badań opinii, realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych, opracowania i produkcji materiałów w tym materiałów drukowanych, audiowizualnych, makiety obiektu czy opracowania koncepcji i produkcji ścieżki edukacyjnej.

Działania prowadzić będzie zespół pod nadzorem Anny Hahn-Leśniewskiej, wiceprezes zarządu.

To kolejny projekt z branży gospodarki odpadami prowadzony przez Partner of Promotion. Wcześniej agencja realizowała działania m.in. dla podobnych zakładów w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie.

Partner of Promotion to agencja PR nr 1 w Polsce wedle rankingów firm public relations. Firma działa od 1994 roku i oferuje kompleksowe działania komunikacyjne na rzecz firm i instytucji.

Port Czystej Energii to spółka miejska, nadzorująca budowę i pracę spalarni odpadów w Gdańsku. Powstająca instalacja jest największą inwestycją w regionie w obszarze gospodarki odpadami i jedną z najnowocześniejszych w Europie.